Customer Evaluation Questionnaire


Please evaluate the project we have provided you with our services in following sections

The result of this questionnaire will be included in our development plan to improve our services

Thank you for completing this questionnaire!
Northern Offshore Services
*Obligatorisk
Project Reference *
Ditt svar
Contractor *
Ditt svar
Nästa
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor